Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website






          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1406799
Đang online: 22

          Các bài viết và sưu tầm
Một số giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm và rèn luyện của học viên tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình hiện nay
21/05/2024 7:55:14 SA

        Học tập lý luận chính trị là việc nghiên cứu, học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây là yêu cầu thường xuyên, hằng ngày, bức thiết đối với mỗi học viên, cán bộ, đảng viên. Quá trình học tập đó có đạt kết quả hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó ý thức tự giác học tập và rèn luyện của học viên đóng vai trò quan trọng hàng đầu.

Những năm qua, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đã không ngừng được nâng cao; đa số học viên đã nhận thức tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo; có động cơ, mục đích học tập và rèn luyện đúng đắn. Tuy nhiên, vẫn còn một số học viên chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học lý luận chính trị, chưa xem đó là nhu cầu của bản thân. Nhiều học viên tham gia học với tư tưởng bắt buộc phải học để có bằng, để có đủ điều kiện đề bạt, bổ nhiệm, cho nên thái độ học chưa nghiêm túc, ít tương tác trao đổi với giảng viên. Có những học viên chưa thực hiện đúng quy chế trong lớp học, đi muộn về sớm, sử dụng điện thoại lướt web, chơi game, đọc báo hoặc làm việc riêng trong giờ học…

Để nâng cao ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho học viên ở Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, trong thời gian tới cần quan tâm tới một số biện pháp cơ bản sau:

Đối với Ban Giám hiệu: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của việc học tập lý luận chính trị đến với học viên, giúp học viên xây dựng thái độ, động cơ đúng đắn trong quá trình học tập. Sau lễ khai giảng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học giới thiệu về nội quy, quy chế học tập là chưa đủ, mà phải dành một thời lượng phù hợp để quán triệt về động cơ, mục đích học tập và khái quát về các phương pháp học tập cơ bản định hướng cho động cơ, mục đích học tập của học viên (tuần lễ học viên). Hướng dẫn các khoa, phòng đổi mới trong cách ra đề thi và hình thức thi. Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo tăng cường sự gắn kết giữa học viên với nhà trường. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt nhất công tác dạy và học. Tăng cường phối hợp với cấp ủy đơn vị cơ quan cử học viên đi học trong việc quản lý, phản hồi thông tin về kết quả quá trình học tập, rèn luyện của học viên.

Đối với giảng viên: chủ động, sáng tạo trong việc đổi mới, phương pháp giảng dạy, kích thích tư duy, chủ động gợi mở, truyền cảm hứng, động viên để học viên tích cực tham gia ý kiến trong quá trình học tập, nhất là các giờ thảo luận, làm việc nhóm. Định hướng cho học viên tiếp thu các kiến thức, kĩ năng và hướng dẫn để học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào trong thực tiễn công tác, có như vậy học viên mới thấy được lợi ích, ý nghĩa của việc học lý luận chính trị, từ đó, học viên sẽ tích cực, chủ động hơn. Bên cạnh  đó, giảng viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; thường xuyên cập nhật những kiến thức lý luận mới và cập nhật thực tiễn vào các bài giảng để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với học viên:  mỗi học viên cần nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, nhận thức sâu sắc lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh do “kém về lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông, nhiều cán bộ, đảng viên của ta mắc phải bệnh chủ quan, gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử lý cho khéo, không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”1, từ đó có ý thức, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn. Đồng thời, cần xác định đúng mục đích học tập lý luận chính trị: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”2. Nếu học tập lý luận chính trị xác định mục đích không đúng đắn: học để vì tư lợi cá nhân, lấy bằng cấp, thăng tiến; để đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn. Động cơ học tập không trong sáng, tinh thần thái độ học tập lệch lạc thì việc học tập không thể có chất lượng, hiệu quả.

Trong thời gian trên lớp, học viên cần tập trung, nghiêm túc trong giờ học, chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ học tập, ghi chép đầy đủ. Trong giờ thảo luận, học viên chủ động nghiên cứu tài liệu để trả lời câu hỏi và nêu những vấn đề quan tâm để trao đổi, thảo luận với giảng viên. Tự xây dựng kế hoạch học tập và tự đánh giá mức độ hài lòng với kết quả học tập của mình để có những chấn chỉnh kịp thời. Sau khi học xong, học viên phải vận dụng kiến thức lý luận được trang bị để xử lý các vấn đề thực tiễn một cách khoa học, hiệu quả; có khả năng tham mưu và hoạch định chính sách, giao tiếp và thuyết trình tốt để tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách nhanh chóng, chất lượng, trên cơ sở khai thác tốt các nguồn lực liên quan để xử lý các tình huống mới, phức tạp trong lĩnh vực công tác, đặc biệt là có ý thức và khả năng nêu gương về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; tác phong làm việc.

Sự tự giác, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu của học viên kết hợp với sự đổi mới, sáng tạo, tâm huyết của giảng viên sẽ lôi cuốn, truyền cảm hứng và khơi dậy mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm của học viên.

Đối với cơ quan quản lý học viên: Nhận thức và quan tâm đúng mức về học tập lý luận chính trị; tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công việc để cán bộ, đảng viên được cử đi học lý luận chính trị thực hiện đầy đủ chương trình học tập theo quy chế đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo để nắm và theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên được cử đi học lý luận chính trị.

Học tập lý luận chính trị luôn được Đảng ta xem là công việc thường xuyên, liên tục, suốt đời đối với mỗi cán bộ, đảng viên, không chỉ trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng ngang tầm thời đại, mà còn nắm bắt đường lối, chủ trương, nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc. Mỗi học viên cần thấm nhuần để việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, là động lực quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Tài liệu tham khảo:

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 233-234.

2  Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2000, t.5, tr.684.

      ThS. Trần Thị Ngọc Mai

Giảng viên phòng QLĐT&NCKH



Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Phát huy vai trò của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình trong phổ biến, giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở


Chi tiết  
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” vào xây dựng văn hóa Trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Một số kết quả đạt được về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Tuổi trẻ Ninh Bình: Sôi nổi, thiết thực các hoạt động trong Tháng Thanh niên


Chi tiết  
Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình vận dụng sáng tạo những lời dạy của Người qua Hội thảo khoa học cấp Trường “Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nội dung và giá trị thời đại”


Chi tiết  
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về “tự phê bình và phê bình” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với hoạt động công tác của bản thân


Chi tiết  
Ý nghĩa của Chiến dịch Điện Biên Phủ và bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay


Chi tiết  
Ninh Bình tăng cường công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình mới


Chi tiết  
Một số vấn đề cần lưu ý khi soạn, giảng bài 9 “Cải cách hành chính ở cơ sở” phần Quản lý hành chính nhà nước, chương trình Trung cấp lý luận chính trị


Chi tiết  
Từ khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc của thanh niên Nguyễn Tất Thành đến “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong văn kiện Đại hội XIII


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh



       Ngày nhà giáo 20/11/2023






          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com