Nghiên cứu khoa học   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1203313
Đang online: 5

          Nghiên cứu khoa học
Những khó khăn khi thực hiện quy định phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình trong luật bảo vệ môi trường năm 2020Chi tiết  
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Hải đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, khởi nghiệp


Chi tiết  
Cảnh báo và ngăn chặn các hiện tượng mê tín dị đoan bằng cơ sở triết học


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay
Chi tiết  
Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách xã hội từ khi đổi mới đến nay


Chi tiết  
Quy định mới có hiệu lực của Chính phủ về đào đạo, bồi dưỡng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân


Chi tiết  
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn hiện nay
Chi tiết  
Vận dụng Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới vào giảng dạy Chương trình Trung cấp LLCT
Chi tiết  
Tam Điệp – 40 năm xây dựng và phát triển

Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

Trang chủ | Tài liệu | Giới thiệu | Lịch công tác | Liên hệ | Đăng nhập
          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com