Nghiên cứu khoa học > Thông tin Lý luận và Thực tiễn   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1406794
Đang online: 24

          Thông tin Lý luận và Thực tiễn
Cảm nhận sau chuyến đi nghiên cứu thực tế tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH BÌNH
Chi tiết  
CÔNG TÁC THAM MƯU VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Chi tiết  
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU HỌC TẬP PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Chi tiết  
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH BÌNH
Chi tiết  
SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI HUYỆN YÊN MÔ – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Chi tiết  
PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Ở XÃ KHÁNH NHẠC, HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH
Chi tiết  
Một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Ninh Mỹ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình hiện nay
Chi tiết  
MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ SẮP XẾP ĐỘI NGŨ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ LẠC VÂN- HUYỆN NHO QUAN
Chi tiết  
CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Chi tiết  

[1] 2 3 4 5

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh       Ngày nhà giáo 20/11/2023


Trang chủ | Tài liệu | Giới thiệu | Lịch công tác | Liên hệ | Đăng nhập
          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com