Nghiên cứu khoa học > Giới thiệu sách mới   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1406762
Đang online: 26

          Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách mới: Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam


Chi tiết  
Giới thiệu sách tháng 03/2022


Chi tiết  
Giới thiệu sách mới: “Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam”
Từ ngày 1/8/2020, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn cho nền kinh tế Việt Nam.Chi tiết  
Giới thiệu sách mới: “PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”
Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm đổi mới và đạt được rất nhiều thành tựu cũng như phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ nạn tham nhũng.Chi tiết  
Giới thiệu sách mới: "NGUỒN LỰC VÀ SỨC SÁNG TẠO CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP VÀ CÁCH MẠNG 4.0"
Chi tiết  
Giới thiệu sách mới: "VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI"
Tổ chức xã hội là những bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị nước ta, được hình thành trên các nguyên tắc tự nguyện, tự quản của người lao động, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ hay theo các quy định của nhà nước, nhân danh tổ chức mình khi tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên.Chi tiết  
Giới thiệu sách mới: "CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM"
Chủ trương xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp đã được nhất quán trong đường lối và chiến lược phát triển đất nước qua nhiều kỳ Đại hội của ĐảngChi tiết  
Giới thiệu sách mới: "CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP"
Chi tiết  
Giới thiệu sách mới: "CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CẢI CÁCH PHÁP LUẬT VIỆT NAM"
Chi tiết  
Giới thiệu sách mới:"Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình trong phát triển kinh tế thị trường ở nông thông đồng bằng sông Hồng hiện nay"

Phát triển kinh tế thị trường từ lâu đã được đề cập như là một phương thức hiệu quả trong chiến lược phát triển của các nước, nhất là đối với những nước nông nghiệpChi tiết  

[1] 2 3

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh       Ngày nhà giáo 20/11/2023


          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com