Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1296919
Đang online: 21

          Các bài viết và sưu tầm
Đảng bộ huyện Kim Sơn làm tốt công tác dân vận
05/10/2023 4:35:00 CH

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” (1). Quan điểm “Dân vận khéo” của Bác Hồ chính là chỉ dẫn cơ bản về phương pháp cho mọi cán bộ, đảng viên khi tiến hành công tác vận động quần chúng. Thực hiện tốt công tác dân vận nhằm phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dân vận khéo”, 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ huyện đã xây dựng và thực hiện thành công mô hình “dân vận khéo” với phương châm: luôn luôn dựa vào dân, lấy dân làm gốc để thực hiện. Khi nảy sinh khó khăn, mâu thuẫn vẫn phải dựa vào dân, bám dân và kiên trì thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tuyên truyền để người dân rõ những lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng và lợi ích của mỗi cá nhân trong từng chủ trương, chính sách...

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân huyện Kim Sơn đã thường xuyên tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, hỏi ý kiến, trao đổi với dân để cùng xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với điều kiện, khả năng của nhân dân. Phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác dân vận, hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", chín tháng đầu năm 2023, công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị của huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, với phương châm sát với dân, gần dân, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân và giải quyết những kiến nghị của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hệ thống dân vận trong huyện ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Khối Dân vận từ huyện đến cơ sở tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày Thứ bảy xanh, Ngày Chủ nhật sạch”; tích cực tham gia giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện.

 Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và phụ cấp cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, từng bước phát huy vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, như:

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng huyện đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, hội viên, người nghèo, đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Vận động Nhân dân tích cực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...Vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội; thăm hỏi, tặng quà và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ Bảy xanh - Ngày Chủ nhật sạch”; triển khai tới MTTQ, cấp Hội cơ sở tham gia tích cực đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ phát động mô hình “Cùng hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp”, ngay sau khi phát động đã trồng mới đường hoa dài hơn 300m. Tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”; vận động chức sắc, chức việc của các tôn giáo và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xây dựng được 07 ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương - giáo” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; vận động các doanh nghiệp, các chức sắc, chức việc của các tôn giáo, các nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng 45 suất học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” cho học sinh nghèo học giỏi; duy trì hiệu quả mô hình “Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh tại hộ gia đình và địa bàn dân cư”. Phối hợp triển khai Dự án PAPI tại thị trấn Phát Diệm và xã Cồn Thoi; xin ý kiến của cộng đồng dân cư đối với dự án xây dựng trạm bơm Quy Hậu xã Ân Hòa và Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối sông Cà Mau; hướng dẫn MTTQ các xã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng thôn, xóm NTM kiểu mẫu ở 26 xóm của 18 xã; đã tiếp nhận và trao tặng 948,1 triệu đồng cho người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên học giỏi; có 107 người đăng ký tình nguyện hiến tặng giác mạc khi đã qua đời, nâng tổng số người đăng ký hiến tặng giác mạc là 12.112 người (đến nay toàn huyện có 416 người đã hiến giác mạc thành công). Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023, kết quả thu được 615 đơn vị máu; duy trì mô hình cấp cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa huyện; vận động hỗ trợ 35 địa chỉ nhân đạo...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tập hợp đoàn viên, hội viên, nắm tình hình dư luận xã hội, dự báo tình hình Nhân dân của hệ thống dân vận chưa thường xuyên, có lúc, có nơi việc phản ánh chưa kịp thời; việc thực hiện vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong một số lĩnh vực ở một số địa phương còn khó khăn: Giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, thực hiện nghĩa vụ quân sự, vệ sinh môi trường…; cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể CT-XH thiếu thông tin, hiểu biết hạn chế về từng lĩnh vực. Việc xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có nơi, có lúc, có việc chưa nghiêm túc, quyết liệt, giải quyết chưa dứt điểm; việc chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến công tác dân vận của một số cấp uỷ cơ sở chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và thực hiện tốt hơn công tác dân vận góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, Đảng bộ huyện Kim Sơn trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân vận khéo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về công tác dân vận; thường xuyên bồi dưỡng phương pháp “Dân vận khéo” cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở tiến hành công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng mô hình “dân vận khéo”. Để xây dựng được mô hình “Dân vận khéo” đòi hỏi cấp ủy mỗi địa phương phải có chủ trương, kế hoạch sát thực tế và thực hiện chặt chẽ các khâu: Lựa chọn mô hình; hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp dân vận; xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết cho công tác dân vận; thử nghiệm mô hình và tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm; học tập, vận dụng để nhân rộng mô hình.

Với phương châm: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” (2), đội ngũ những người làm công tác vận động quần chúng nhân dân huyện Kim Sơn ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của công tác dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kim Sơn đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh đoàn kết nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo ra nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả ở cơ sở, khơi dậy và phát huy sức dân, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

------------------------------------

Chú thích:(1) (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 6, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, tr. 232-234

Ths.GVC Nguyễn Thị Thu Hương

Phó trưởng khoa: Xây dựng ĐảngCác nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Tập thể lớp TCLL tập trung K11 tự hào khi được là học viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình.
Cũng như nhiều công chức, viên chức trẻ khác, nỗ lực để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành học viên của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình là mong ước, là mục tiêu phấn đấu của 41 học lớp lớp TCLL tập trung K11 chúng em.Chi tiết  
Hiệu quả từ Hội thảo khoa học: Xây dựng văn hóa trường đảng ở Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1


Chi tiết  
Huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp


Chi tiết  
Công tác thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Gia Viễn và một số kiến nghị


Chi tiết  
Những kết quả nổi bật của Cụm thi đua Các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2023


Chi tiết  
Những dấu ấn nổi bật của ngành giáo dục huyện Kim Sơn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Chi tiết  
Vai trò của giảng viên trường chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Chi tiết  
Một số cảm nhận sau Hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Giá trị lý luận và thực tiễn”


Chi tiết  
Xã Gia Thủy với phong trào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com