Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1264000
Đang online: 12

          Các bài viết và sưu tầm
Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
17/03/2022 3:51:24 CH

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết. Người luôn căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trong suốt chiều dài của lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác và thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Thời gian qua, cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới, của các đợt bùng phát dịch Covid-19 ở trong nước, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp cho kinh tế từng bước được phục hồi trong trạng thái bình thường mới, năm 2021 tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 5,73%, thu ngân sách nhà nước đạt 18.869 tỷ đồng (vượt kế hoạch)2. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền với các chủ trương, biện pháp sáng tạo nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Có được kết quả đó chính là do Tỉnh uỷ, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong bối cảnh mới ở tỉnh Ninh Bình, thể hiện rõ ở một số nội dung sau:

Thứ nhất, nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được nâng cao. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ và Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Nhìn chung, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm Du lịch Quốc gia tại Ninh Bình. Bà con vui mừng, phấn khởi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư gắn với Chủ đề “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

Thứ hai, phải luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Nhằm vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân cùng với cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch và thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh là đơn vị đầu tiên đã chủ động tổ chức phát động các cuộc vận động hỗ trợ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Tính đến ngày 30/12/2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá trên 81,4 tỷ đồng3. Nhân dân trong tỉnh phấn khởi và đồng tình với việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách miễn giảm thuế, lãi suất cho vay, giảm tiền điện... cho người dân và doanh nghiệp; chiến lược ngoại giao vắc xin của Việt Nam; đặc biệt là kế hoạch đón người dân Ninh Bình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 diện rộng của tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục sáng tạo, linh hoạt trong việc xây dựng các hình thức tập hợp quần chúng. Hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh và chương trình công tác năm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng những hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trực tuyến và mạng xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời nắm, phản ánh tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân, góp phần khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia ủng hộ và phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các cấp, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực hưởng ứng, tham gia chống dịch với nhiều hình thức thiết thực, như: “Chuyến xe 0 đồng”, “Bữa ăn 0 đồng”, hàng nghìn suất cơm miễn phí hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình,… rất nhiều câu chuyện đẹp và cảm động đã được lan tỏa, trong khó khăn, dịch bệnh, nghĩa đồng bào lại tỏa sáng.

Thứ tư, luôn chú trọng thực hiện dân chủ; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạo đức cách mạng, là hạt nhân đoàn kết. Việc phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng. Riêng trong năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban vắc xin Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 41 hội nghị để các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai của Quốc hội khóa XV và trước các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2021 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với hơn 3900 cử tri tham dự và 208 ý kiến phát biểu4. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố tổ chức 09 hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về các Dự án giao thông và nông nghiệp trên địa bàn, trong đó có một số công trình giao thông trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh. Trong năm 2021, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy là Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo và thực chất, đi vào chiều sâu, có phần việc, mô hình cụ thể; tạo hiệu ứng lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước ngày càng được nâng lên.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể đã tăng cường sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, hệ thống zalo, facebook, trang thông tin điện tử để hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác bầu cử; công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, các tổ chức thành viên đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo Điều lệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Những năm gần đây, càng trong khó khăn, thử thách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dân toàn tỉnh đều đồng tình, tin tưởng và hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Đó chính là cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân thêm vững chắc. Vì vậy, trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ta vượt mọi chông gai, biến thử thách thành cơ hội, thực hiện thành công khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ths. Đàm Thị Hồng

Giảng viên khoa: Lý luận cơ sở

--------------------------------------------

(1). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 1, tr34.

(2)(3)(4). UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình, Báo cáo số 478/BC-MTTQ-BTT, 10/01/2022, Kết quả công tác Mặt trận năm 2021, nhiệm vụ trong tâm năm 2022.Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Công tác thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Gia Viễn và một số kiến nghị


Chi tiết  
Những kết quả nổi bật của Cụm thi đua Các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2023


Chi tiết  
Những dấu ấn nổi bật của ngành giáo dục huyện Kim Sơn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Chi tiết  
Vai trò của giảng viên trường chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Chi tiết  
Một số cảm nhận sau Hội thảo khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Giá trị lý luận và thực tiễn”


Chi tiết  
Xã Gia Thủy với phong trào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong thời kỳ mới
Chi tiết  
Ninh Tiến đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị năng động, hiện đại, chuyên nghiệp


Chi tiết  
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng ở Ninh Bình hiện nay


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com