Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 963971
Đang online: 31

          Các bài viết và sưu tầm
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Xóm 3, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
18/03/2021 2:36:33 CH

Xóm 3 nằm ở phía Đông khu vực trung tâm xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh. Xóm có tổng diện tích tự nhiên là 30,7 ha và 137 hộ với 424 nhân khẩu, trong đó có 27 đảng viên. Trong những năm qua, Nhân dân Xóm 3 luôn đoàn kết, cần cù, chịu khó, năng động phát triển sản xuất, đi đầu trong các phong trào thi đua xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa của xã. Ngày 22/12/2019, Xóm 3 được Đảng ủy, UBND xã Khánh Tiên lựa chọn là xóm đầu tiên (trong tổng số 10 xóm) triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2020 để thực hiện mục tiêu của tỉnh, huyện, và xã.

Xóm 3 xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong điều kiện tương đối khó khăn: việc huy động các nguồn lực còn hạn chế, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cấp trên; đa số Nhân dân trong xóm sống bằng sản xuất nông nghiệp, số con em đi làm ăn xa, thành đạt trong lĩnh vực kinh tế hầu như không có; vẫn còn nhiều hộ nghèo; nhận thức của Nhân dân về tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu còn hạn chế.

Trước những khó khăn trên, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch được giao, xã Khánh Tiên và Nhân dân Xóm 3 đã tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chi bộ Xóm 3 trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới  kiểu mẫu.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Chi ủy chi bộ Xóm 3 đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên (trước hết là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các chi hội đoàn thể) nhằm tập trung thực hiện được các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu như: xây dựng khu dân cư có kinh tế hộ phát triển, đời sống người dân được nâng cao; hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, phù hợp; cảnh quan, môi trường sáng – xanh -  sạch - đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm; giữ gìn giá trị văn hóa, nét đặc trưng riêng của Xóm 3 tạo diện mạo nông thôn thật sự đổi mới của xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh.  

Xóm đã tiến hành họp bàn kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo theo quy trình, hướng dẫn của các cấp và nhận được sự nhất trí cao của 137 hộ dân. Xóm đã tiến hành rà soát và thống nhất mức độ “khó- dễ” của các tiêu chí; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm, việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng một cách tích cực, hiệu quả. Tận dụng lợi thế về đất đai, nguồn nước, xóm vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp; các ngành nghề, dịch vụ cũng được khuyến khích phát triển.

Ban chỉ đạo xã đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xóm kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn xóm, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà quyết tâm xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên cơ sở các tiêu chí cần thực hiện, Xóm đã có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư  kiểu mẫu cho các hộ gia đình và các chi hội trong xóm, tuyên truyền để các thành viên thấy rõ trách nhiệm của mình.

Mỗi một chi hội của Xóm đã chủ động đăng ký thực hiện một việc làm cụ thể như: Chi hội Người cao tuổi tích cực vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây đựng đời sống văn hóa; Chi hội Phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh môi trường; Chi hội Cựu chiến binh đăng ký trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan; Chi hội Nông dân tập trung phát triển mô hình sản xuất cây con, rau quả sạch; Chi đoàn Thanh niên phụ trách phong trào văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao1.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư trong Xóm để xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới  kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… Do đó, tất cả hoạt động trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã đi vào thực chất, không vì số lượng, thành tích, phong trào. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị cơ bản của Xóm.

Ba là, huy động mọi nguồn lực để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã, Xóm đã huy động các nguồn đầu tư của các doanh nghiệp như: Doanh nghiệp Tín Nghĩa 30 triệu đồng; Doanh nghiệp Đại Dương 50 triệu đồng; sự đóng góp tiền, ngày công của Nhân dân trong xóm và con em ở xa quê hương tham gia ủng hộ, tổng số tiền 370 triệu đồng. Qua đó, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng khu dân nông thôn mới kiểu mẫu.

Với các giải pháp tích cực và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sau một năm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Xóm 3 đã gặt hái được kết quả. Ngày 14/12/2020 Xóm đã hoàn thành 10/10 tiêu chí và được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Khánh Tiên, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khánh Tiên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo ra diện mạo mới cho Xóm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng tăng lên: kinh tế có bước phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện trợ cấp khuyết tật còn 1,45%2; các thiết bị cho nhà văn hóa xóm được trang bị thêm; vỉa hè, các tuyến đường được bê tông hóa; nhà cửa được chỉnh trang điện chiếu sáng công cộng được lắp đặt, cây bóng mát ngả dài, hoa đua nở tạo nên không gian sống xanh - tươi – vui; vệ sinh môi trường nông thôn ở Xóm có những chuyển biến tích cực. Mặt khác, mỗi công trình thi công đều được Nhân dân giám sát, kiểm tra, sau khi nghiệm thu được đưa vào sử dụng hiệu quả. Qua đó, việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Xóm 3, xã Khánh Tiên cũng làm thay đổi lối sống, nếp nghĩ của người dân.

Những kết quả trên sẽ góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp theo trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong xã.

Tài liệu tham khảo

1,2. Báo cáo số 99/BC-UBND, ngày 28/10/2020 về kết quả thực thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh.

                                                     

         Ths.  Đinh Thị Minh

                                                               Giảng viên khoa Lý luận cơ sởCác nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII quán triệt sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ về xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay


Chi tiết  
Một số kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xấy dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Ninh bình với công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Chi tiết  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Chi tiết  
Ninh Bình đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở


Chi tiết  
Kết quả nổi bật của tỉnh Ninh Bình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020


Chi tiết  
Một số kết quả ban đầu trong việc chuyển đổi số tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Nâng cao ý thức, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị Ninh Bình


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ninh Bình trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |