Nghiên cứu khoa học > Hội thảo khoa học   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1406775
Đang online: 18

          Hội thảo khoa học
Hội thảo khoa học cấp Trường: Xây dựng văn hoá trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1
31/10/2023 3:45:29 CH

Chiều ngày 27/10/2023, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng văn hoá trường Đảng ở Trường Chính trị  tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư”.

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Lưu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; tham dự Hội thảo còn có các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, giảng viên Nhà trường và đại diện học viên lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung khóa XI, XII.

Đồng chí Lưu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Đình Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình nằm trong hệ thống trường Đảng. Với mục đích giữ gìn phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa Nhà trường và tinh thần cống hiến trong thực thi nhiệm vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử. Thông qua xây dựng, thực hiện tốt văn hoá trường Đảng, ngoài việc sẽ góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế còn mang tính đặc thù của những cán bộ, giảng viên, người lao động của Trường Đảng, nơi truyền bá ý thức hệ của chế độ chính trị, có vai trò trực tiếp trong đào tạo, bồi dưỡng LLCT và rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nơi phát ngôn của các thông điệp chính trị quan trọng của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Do đó, việc xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ, giảng viên, học viên là việc làm hết sức quan trọng. Do đó, đồng chí đề nghị Hội thảo cần tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

1. Khẳng định sự cần thiết xây dựng văn hoá trường Đảng và những giá trị cốt lõi của văn hoá trường Đảng nhất là ở các trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 1, mức độ 2.

2. Những yếu tố tác động đến việc xây dựng và thực hiện văn hoá trường Đảng theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư ở Trường chính trị tỉnh Ninh Bình hiện nay.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường phải làm gì? và làm như thế nào? để xây dựng và thực hiện tiêu chí văn hoá trường Đảng.

4. Xây dựng tác phong, hình ảnh của học viên Trường Chính trị trong học tập, rèn luyện theo tiêu chí văn hoá trường Đảng.

Các đại biểu dự Hội thảo đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện xây dựng văn hoá trường Đảng qua đó nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của Nhà trường với những giá trị cốt lõi của văn hoá trường Đảng được khẳng định và lan toả rộng rãi.

Bế mạc Hội thảo, đồng chí Lưu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu: các đồng chí cán bộ, giảng viên tiếp tục xây dựng quy chế văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ tham mưu, lãnh đạo, quản lý trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa các phòng, khoa và các cá nhân; trong phát ngôn, giao tiếp, ứng xử văn hóa giữa giảng viên, giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phục vụ với học viên và ngược lại hướng tới mục tiêu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024.

 

  Tin: Phòng TC,HC,TT,TLCác nghiên cứu khoa học   hội thảo khoa học   khác  

Hội thảo khoa học cấp Trường “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2024, sáng ngày 28/5/2024 Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”
Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 17/5/2024, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp trường “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn mức 1 năm 2024”

Chiều ngày 26/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn mức 1 năm 2024”
Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp Trường “Vai trò của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2024, chiều ngày 01/3/2024 Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Vai trò của cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.
Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp Trường “Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ, thao giảng, thi giảng viên giỏi của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”

Chiều ngày 24/8/2023, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ, thao giảng, thi giảng viên giỏi của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”.
Chi tiết  
Hội thảo khoa học cấp Trường “Giải pháp thực hiện hiệu quả Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”
Chiều ngày 22/6/2023, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp thực hiện hiệu quả Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”.Chi tiết  
HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Ở CƠ SỞ THEO ĐỀ ÁN CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH BÌNH”

Sáng ngày 02/7/2018 Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế ở cơ sở theo đề án của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình”.
Chi tiết  
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 VÀ 3 ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TỈNH "NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH"

Sáng ngày 31/5/2018 Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo chuyên đề 2 và 3 đề tài khoa học cấp tỉnh:"Nghiên cứu  nâng cao chất lượng công tác đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp lý luận Chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.
Chi tiết  
HỘI THẢO LẦN 1 ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TỈNH "NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH"

Chiều ngày 05/4/2017 Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo lần 1 đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2017 về:"Nghiên cứu  nâng cao chất lượng công tác đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp lý luận Chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”.
Chi tiết  
Hội thảo các chuyên đề của đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2013
Sáng nay, ngày 16/10/2013 Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh năm 2013 về:" Nâng cao chất lượng đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020”.Chi tiết  


          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh       Ngày nhà giáo 20/11/2023


Trang chủ | Tài liệu | Giới thiệu | Lịch công tác | Liên hệ | Đăng nhập
          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com