Lịch công tác > KH hoạt động tuần   
           Lịch công tác
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1229437
Đang online: 8

          KH hoạt động tuần
Kế hoạch hoạt động tuần từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021
11/12/2021 11:12:01 SA

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH BÌNH

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

inh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021

-----

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Hai       13/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26B, K26C, tập trung K.VII; BD chức danh CT, PCT UBND cấp xã (lớp 2,3,4): học

- 7h45': Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã (lớp thứ tư): Mời BGH; Trưởng các khoa, phòng dự tại HTA

 

Ba      14/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26B, K26C, tập trung K.VII; BD chức danh CT, PCT UBND cấp xã (lớp 3,4): học

- 8h00': Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Mời toàn thể cán bộ, đảng viên dự tại phòng họp

 

Tư      15/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26B, K26C, tập trung K.VII; BD chức danh CT, PCT UBND cấp xã (lớp 3,4): học

- 8h00': Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tại phòng họp

- 14h00': Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng tại phòng họp

 

Năm    16/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26B, K26C, tập trung K.VII, K.VIII; BD chức danh CT, PCT UBND cấp xã (lớp 2,3,4): học

- 10h30': Bế giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã (lớp thứ hai): Mời BGH; Trưởng các khoa, phòng dự tại HTA

- 14h00': Khai giảng lớp TCLLCT hệ tập trung khoá VIII: Mời BGH; Trưởng các khoa, phòng dự tại HTA

 

Sáu     17/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26C, tập trung K.VII, K.VIII; BD chức danh CT, PCT UBND cấp xã (lớp 4): học

- 8h00': Giao ban: Mời BGH, Trưởng phòng QLĐT&NCKH, đ/c Hương - Phó phòng TC,HC,TT,TL dự tại phòng họp

 

Bảy     18/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26A1, CVK57B: học

Đ/c L.Hiền,   đ/c Hương,   đ/c Hường

CN      19/12

- Các lớp TCLLCT-HC K26A1, CVK57B: học

Đ/c Chiến,    đ/c Thành,     đ/c Lịch

   Nơi nhận:                                                                                 T/L HIỆU TRƯỞNG    

   - Ban Giám hiệu,                                                               TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&NCKH

   - Phòng TC,HC,TT,TL,

   - Website,                                                                                       (đã ký)         

   - Lưu P.QLĐT.                                                                      Lê Thị Thu HườngCác lịch công tác   kh hoạt động tuần   khác  


          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

Trang chủ | Tài liệu | Giới thiệu | Lịch công tác | Liên hệ | Đăng nhập
          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com