Lịch công tác > KH hoạt động tuần   
           Lịch công tác
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 1263987
Đang online: 14

          KH hoạt động tuần
Kế hoạch hoạt động tuần từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/112021
15/11/2021 7:36:13 SA

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH BÌNH

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Ninh Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

-----

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Ghi chú

Hai       15/11

- Các lớp TCLLCT-HC K25A, K25B, K25C, K26A, K26D, tập trung K.VII; BD cấp ủy cơ sở huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư, huyện Nho Quan; BD đối tượng 4 huyện Gia Viễn: học

- BDNV của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chấm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K25A2 tại phòng họp

- 7h45': Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở huyện Yên Khánh (lớp thứ hai)

- 16h30': Bế giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở huyện Hoa Lư (lớp thứ nhất)

 

Ba       16/11

- Các lớp TCLLCT-HC K25A, K25B, K25C, K26A, K26D, tập trung K.VII; BD cấp ủy cơ sở huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư: học

- 7h30':  Đ/c Hiệu trưởng dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- 14h00': Họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K25A-TP Tam Điệp tại phòng họp

- 8h00': Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở huyện Hoa Lư (lớp thứ hai): Mời BGH; Trưởng các khoa, phòng dự tại HTA

 

Tư       17/11

- Các lớp TCLLCT-HC K26A, K26D, tập trung K.VII;  BD cấp ủy cơ sở huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư, huyện Nho Quan: học

- 15h00': Khai giảng trực tuyến lớp Cao cấp lý luận chính trị K14 tại phòng họp

- 16h30': Bế giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở huyện Nho Quan (lớp thứ hai)

 

Năm    18/11

- Các lớp TCLLCT-HC K26D, tập trung K.VII; BD cấp ủy cơ sở huyện Yên Khánh, huyện Hoa Lư: học

 

Sáu     19/11

- Lớp TCLLCT tập trung K.VII: học

- BDNV của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- 8h00': Giao ban: Mời BGH, Trưởng phòng QLĐT&NCKH, đ/c Hương - Phó phòng TC,HC,TT,TL dự tại phòng họp

- 9h00’: Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Mời BGH và toàn thể cán bộ, giảng viên dự tại phòng họp

 

CN     21/11

- Các lớp TCLLCT-HC K25A3, K26A1: học

- Lớp TCLLCT-HC K25A2: Sinh hoạt lớp

- Lớp Cao học Kinh tế chính trị K27: Bảo vệ đề cương luận văn

Đ/c Thoa, đ/c Ngoan,   đ/c Lịch

   Nơi nhận:                                                                          T/L HIỆU TRƯỞNG    

     - Ban Giám hiệu,                                                               TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&NCKH

     - Phòng TC,HC,TT,TL,

     - Website,                                                                                             

    - Lưu P.QLĐT.                                                                    Lê Thị Thu Hường

 Các lịch công tác   kh hoạt động tuần   khác  


          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

Trang chủ | Tài liệu | Giới thiệu | Lịch công tác | Liên hệ | Đăng nhập
          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.com