Nghiên cứu khoa học > Các bài viết và sưu tầm   
           Nghiên cứu khoa học
Skip Navigation Links.

          Hỗ trợ online
 Liên hệ

          Liên kết website


          Thống kê sử dụng
Đã truy cập: 963951
Đang online: 35

          Các bài viết và sưu tầm
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Trấn thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/03/2021 10:13:45 SA

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là tổ chức chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. MTTQ có vai trò rất quan trọng trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Vai trò đó được Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (Khoản 5, Ðiều 4) xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cả nước đã và đang tiến hành các bước chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện  sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Gia Trấn đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Gia Viễn và Đảng ủy xã Gia Trấn về việc chỉ đạo UBMTTQVN xã tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBMTTQVN xã Gia Trấn đã chủ động tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt nội dung các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản của Ban Thường trực UBMTTQVNhuyện Gia Viễn và Đảng ủy xã Gia Trấn liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó đặc biệt chú trọng đến những nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét nơi công tác của người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 05/02/2021, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND xã Gia Trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại hội nghị sau khi được nghe đại diện thường trực HĐND xã trình bày dự kiến, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến phát biểu tham luận của đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội nghị hiệp thương đã nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 người. Trong đó: đại biểu nữ không dưới 35%; đại biểu dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%; đại biểu là người ngoài Đảng không dưới 10%; phấn đấu đại biểu tái cử đạt 30% trở lên. Trong đó cơ cấu: các tổ chức là (Đảng ủy, chính quyền, Mặt Trận tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, sự nghiệp) là 38 đại biểu; các thôn là 34 đại biểu.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, UBMTTQVN xã tiến hành rà soát, đối chiếu và đã thống nhất số lượng đại biểu được bầu là 25, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 48 đại biểu để chuẩn bị cho Hội nghị Hiệp thương lần hai với dự kiến cơ cấu: các tổ chức là 19 đại biểu; các thôn gồm 29 đại biểu. Trong đó cơ cấu kết hợp như sau: số đại biểu nữ là 19 đại biểu (38,7%); đại biểu là người trẻ tuổi là 10 đại biểu (20,4%); đại biểu là người ngoài Đảng 14 đại biểu (28,5%).

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, MTTQVN xã Gia Trấn tham gia công tác tuyên truyền, vận động với các hình thức đa dạng, kịp thời, hợp lý, như: Tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản và đối thoại, trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến triển khai công tác bầu cử trên địa bàn; chỉ đạo Đài truyền thanh của xã kịp thời viết bài, đưa tin phản ánh về việc tổ chức các bước trong công tác bầu cử. Nội dung các tin bài đã nêu bật được sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử; dân chủ trong quá trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; nêu bật những điểm mới của cuộc bầu cử, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Đồng thời, phản ánh rõ nét không khí phấn khởi, sự tin tưởng và ý thức trách nhiệm của cử tri và nhân dân cả nước trong quá trình chuẩn bị bầu cử để mọi người dân hiểu rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND,nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp; những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử...;

Đồng thời, MTTQVN xã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan  chức năng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm nhằm tiếp nhận mọi phản ánh của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử, người được giới thiệu ứng cử. Theo đó UBMTTQVN của xã đã tiến hành giám sát thông qua các hình thức giám sát trực tiếp như: qua việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri nơi cư trú, hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri để vận động bầu cử. Các hình thức gián tiếp như: tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tính đến thời điểm hiện tại UBMTTQVN xã đã bố trí người phối hợp với UBND xã để sẵn sàng tiếp nhận đơn thư khiếu nại của Nhân dân.

Sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban bầu cử xã cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, MTTQVN xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào tháng 5 tới.

 

Giảng viên Trịnh Thị Hòa

                                                                        Khoa Nhà nước và pháp luật

 Các nghiên cứu khoa học   các bài viết và sưu tầm   khác  

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII quán triệt sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”


Chi tiết  
Một vài suy nghĩ về xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay


Chi tiết  
Một số kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xấy dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Ninh bình với công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Chi tiết  
Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Xóm 3, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Ninh Bình đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở


Chi tiết  
Kết quả nổi bật của tỉnh Ninh Bình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020


Chi tiết  
Một số kết quả ban đầu trong việc chuyển đổi số tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình


Chi tiết  
Nâng cao ý thức, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị Ninh Bình


Chi tiết  
Một số kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ninh Bình trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ


Chi tiết  

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

          Tìm kiếm nhanh
Từ ngày
Đến

          Thư viện ảnh
Ngày nhà giáo 20/11/2013

          .....

Trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Ninh Bình
Địa chỉ
: Phường Bích Đào - Thành Phố Ninh Bình. Điện thoại: (0229) 3 871 141
 Email: truongchinhtri.tnb@gmail.com hoặc daotaonb@gmail.comthay man hinh dien thoai | tu van may dong phuc | oder hang quang chau | bep dien tu cong nghiep | mua laptop cu | ong nuoc | khoa hoc thiet ke web tphcm | dan guitar cao cap | cach phat am tieng anh | ban mat ong rung | thi cong phong karaoke | lam bang hieu alu | cam gao nguyen chat tphcm | cho thue container |